DIPLOMA TEKNOLOGI PEMPROSESAN POLIMER KOMPOSIT

Berpeluang mendapatkan pendedahan dalam bidang pemprosesan bahan termaju Polimer Komposit seperti Lay-Up, Vacuum bagging, Filament Winding & Sandwich Contruction.

Kod Program

M42

Tahun Minimum

3 Tahun

Jumlah Kredit

94

 

 

 

Program ini dijalankan selama 3 tahun direka khas untuk menyediakan pelajar terlatih di tahap semi-profesional di dalam teknologi polimer. Program ini menggunakan asas dan operasi teknik pembuatan komposit seperti 'Hand Lay-up, Filament Winding, Resin Transfer Moulding (RTM), Hot & cold Press, Vacum Bagging dan Vacum Infusion'. Selain itu, ianya juga merangkumi pembuatan acuan komposit, memasang siap komposit, dan teknik pemasangan dan membaiki komposit.  Pada penghujung kursus, para pelajar akan dihantar menjalani latihan industri di

Komposit -  polimer .

STRUKTUR PROGRAM

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

PELUANG PEKERJAAN

Terdapat peluang pekerjaan yang besar didalam pelbagai bidang seperti marain dan industri angkasa lepas Teknologi daripada program ini boleh dijadikan sebagai panduan untuk mengurus asas dan teknologi terkini proses komposit, pemantauan produk serta quality control, produk dan asas rekabentuk acuan serta ,membantu perkembangan produk-produk terbaru. Para graduan juga boleh melibatkan diri didalam bisnes komposit dan servis industri, sebagai contoh di dalam pembuatan dan membaiki kapal layar, bot dan dingi.

PELUANG MELANJUTKAN PELAJARAN

UniKL (Micet), UniKL (Ipom), UteM, UNIMAP, UMP.

 

 *Diploma ini telah diiktiraf oleh MQA