DIPLOMA TEKNOLOGI PEMPROSESAN PLASTIK (MQA/FA0644)

Berpeluang menerokai proses penghasilan produk seperti Injection Moulding, Blow Moulding, Extrustion, Blow Film dan Mould Analysis

Program ini direka untuk menyelesaikan tenaga profesional di dalam teknologi dan teori pembuatan plastik. Para pelajar akan diberikan latihan industri bersesuaian dengan bahan, proses dan kejuruteraan rekabentuk.Program ini menyediakan khususnya kepada para pekerja yang telah mempunyai pengalaman dan sedang bekerja di dalam industri plastik.

PELUANG PEKERJAAN

Industri ini menawarkan peluang pekerjaan yang luas di dalam industri pembaikan plastik. Juruteknik boleh memperolehi pekerjaan di dalam pelbagai bidang seperti Kajian Pembangunan (R&D), kilang serta rekabentuk dan servis.

PELUANG MELANJUTKAN PELAJARAN

UniKL(Micet), UniKL (Ipom), Utem, UMP

*Diploma ini telah diktiraf oleh MQA.