DIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN AUTOMOTIF

Program ini menawarkan latihan kepada golongan muda bumiputera berdasarkan teori dan amali dalm bidang automotif. Berpeluang mendapat pendedahan berdasarkan latihan kemahiran teknikal sepenuh masa.

Kod Program

M61

Tahun Minimum

3 Tahun

Jumlah Kredit

94

 

 

Program ini direka untuk melahirkan graduan yang berpengetahuan dan berdaya saing di dalam sektor automotif serta  boleh mengunakan ilmu kejuruteraan serta kemahiran teknikal yang terlibat didalam pembangunan, penghasilan, ujian pengendalian, pemeriksaan dan penyelengaraan di dalam sistem automotif.

STRUKTUR PROGRAM

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

PELUANG PEKERJAAN

Para graduan boleh bekerja :

·         Sektor Kejuruteraan  di Sektor Awam dan Swasta

·         Industri air dan jalan

·         Industri automotif

 

PENGIKTIRAFAN PROFESIONAL

Sijil Diploma ini telah diiktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) dan MQA