Ø  WARGANEGARA MALAYSIA

Ø                BUMIPUTERA

Ø                BERUMUR ANTARA 17 – 40 TAHUN

Ø               CALON MESTI MEMPUNYAI KELAYAKAN AKADEMIK YANG TELAH DITETAPKA SEPERTI BERIKUT :

Ø              LULUS SPM/SPMV DENGAN SEKURANG-KURANGNYA TIGA (3) KEPUJIAN DALAM BIDANG BERIKUT :

·         BAHASA MELAYU

·         MATEMATIK

·         MANA-MANA SATU (1) SUBJEK DALAM KUMPULAN SAINS/TEKNOLOGI/VOKASIONAL

·         LULUS BAHASA INGGERIS