Dasar Keselamatan

1. Sumbangan dan penyebaran maklumat yang dilarang dan bahan-bahan negatif yang bertentangan dengan dasar-dasar negara adalah dilarang.

2. Menyebar maklumat berbau politik, hasutan atau perkauman atau apa-apa yang menjejaskan reputasi jabatan adalah dilarang.

3. Pengunjung hendaklah memastikan fail yang dihantar melalui kepilan (attachment) bebas dari virus.

4. Pengunjung adalah bertanggungjawab  sepenuhnya ke atas maklumat yang dikunci masuk.

5. Semua maklumat yang hendak dimuatkan ke dalam laman portal KKTM MASJID TANAH mestilah mendapat kelulusan Pengarah Bahagian Ehwal Korporat / Pengarah Bahagian Pengurusan Maklumat.

6. Laman web agensi atau syarikat yang memerlukan pautan ke laman portal KKTM MASJID TANAH atau sebaliknya mestilah mendapat kebenaran Pengarah Bahagian Ehwal Korporat / Pengarah Bahagian Pengurusan Maklumat

7. Pencerobohan atau percubaan untuk menggodam laman portal KKTM MASJID TANAH adalah dilarang.

8. Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.